Kontaktinformation

Förskolan flaggskeppet

Observatoriegatan 12

113 29 Stockholm

Tel: 08-31 72 08

Kontorsmobil: 070-227 01 25

Köanmälan: 08-31 72 08

Mob: 070-945 67 90

Email: forskolanflaggskeppet@gmail.com

 

 

 


* Anmälan till kö görs genom Stockholms stad


Min barnsomsorg – Stockholms stad


Öppettider: Förskola ska kunna tillhandahållas alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06:30 – 18:30

 

 

Information om klagomålshantering

Enligt skollagen har huvudmannen för verksamheten ansvar för att du som förälder ska veta vart du kan vända dig om du har klagomål.


Om du som förälder är missnöjd eller vill lämna synpunkter tar du det i första hand muntligt med ditt barns ansvarspedagog.


Om du inte är nöjd med det gensvar du får kan du vända dig till förskolans ledning. Detta ska göras skriftligt. Anonyma klagomål behandlas inte.


Använd blankett för klagomål som finns att få på förskolans expedition.