Bilder ifrån sjöbjörnens förskola

Välkommen till Sjöbjörnens förskola i Österåker(Åkersberga)

Öppettiderna bestäms enligt behöv av omsorg.

Ramtider är: 06:30 - 18:30

 

Sjöbjörnens målsättning

 

Trygghet för barn och föräldrar.

En rolig spännande miljö.

Pedagoger som ser och bekräftar varje barn.

Social kompetens där empati och respekt utvecklas.

Fantasi, kreativitet och nyfikenhet stimuleras.

Möjlighet att utveckla individuellt olika förmågor.

Föräldrar skall känna delaktighet i verksamheten.

 

Sjöbjörnen erbjuder:

 

Engagerade och kompetenta pedagoger.

God och nyttig mat.

Utomhusaktiviteter varje dag.

Vi går till närliggande parker och gör utflykter i skogen.

Skapande verksamhet, målning, arbete med lera etc.

Sång, musik och rörelse.

Sagor och berättelser.

 

Vänliga hälsningar

Alla vi på Sjöbjörnen