“Här lägger vi grunden till ett livslångt lärande. Här är det roligt, tryggt och lärorikt. Här anpassar vi den pedagogiska verksamheten till alla barn som deltar i vår förskola.”

Flaggskeppet AB - Förskola Stockholm

Hej alla barn!

Vi hämtar inspiration från Reggio Emilia filosofin. Vi anser att dokumentation är en viktig del av arbetet i förskolan.

 

Vi arbetar med läroplanen för förskolan. Det forskande barnet och den forskande vuxne kan göra underverk tillsammans. Grunden för Reggio Emilia filosofin är en tilltro till att barnet tillägnar sig den kunskap och de “sanningar” de är mogna för i ett visst ögonblick. Det är en filosofi som bygger på att barnen gör egna undersökningar, prövar och förkastar hypoteser för att komma fram till egna lösningar och att den vuxne är aktivt frågande.

 

Personalen på Förskolan Flaggskeppet

Förskolan Flaggskeppet

Flaggskeppets målsättning:

 

Trygghet för barn och föräldrar.En rolig spännande miljö. Pedagoger som ser och bekräftar varje barn. Social kompetens där empati och respekt utvecklas. Fantasi, kreativitet och nyfikenhet stimuleras. Möjlighet att utveckla individuellt olika förmågor. Föräldrar skall känna delaktighet i verksamheten.